050 41 41 27
Bossuyt

De dualiteit van mede-eigendom

Een appartement of een flat in een gebouw is eigendom van een persoon of een gezin waarover hij of zij het exclusieve eigendomsrecht bezit. Daarnaast heeft deze eigenaar gebruiksrechten in de gemeenschappelijke gedeelten zoals de inkom, het trappenhuis, de lift en de gangen. Op deze delen heeft hij een gemeenschappelijk genotrecht. Dit recht dient immers gedeeld te worden met de eigenaars van andere kavels.

Dat gemeenschappelijk genotrecht uit zich in een gemeenschappelijk eigendomsrecht à rato van een aantal aandelen in de gemeenschap. Dat recht strekt zich uit op de grond (grondaandelen), de draagstructuur van het gebouw, de daken, gevels,... Het geheel van deze rechten heet de gedwongen mede-eigendom. De juridische structuur hiervan is gebundeld in de basisakte van het gebouw.

De taak van de syndicus

Elke eigenaar draagt zorg voor het onroerend goed onder zijn exclusief eigendomsrecht. De zorg over de gemeenschappelijke delen is de taak van de syndicus. Deze minimum taken zijn wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (art. 577) en hij treedt op als statutair vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars (V.M.E.).

Takenpakket:
 

A) Administratief beheer:

 • Jaarlijkse statutaire algemene vergadering
 • Beheerraadvergaderingen
 • Opmaken van verslagen
 • Contractuele relaties
 • Assuranties
 • Nutsbedrijven
 • Onderhoudsfirma's
 • Controleorganismen
 • Secretariaat
 • ...

B) Financieel beheer:

 • Betalingen van de rekeningen
 • Boekhouding
 • Opmaak afrekeningen
 • ...

C) Technisch beheer:

 • Onderhoudscontracten
 • Aannemingen
 • Preventief onderhoud
 • Interventies bij defecten
 • ...

Panden in ons beheer

Residentie "Rio"

Zeedijk 81
8370 Blankenberge

Residentie "Roesschaert"

Franchommelaan 138
8370 Blankenberge

Residentie "San Michele"

Franchommelaan 154
8370 Blankenberge

Residentie "Sun Odyssey"

A. Pauwelslaan 38-42
8370 Blankenberge

Residentie "Sunset"

Franchommelaan 68
8370 Blankenberge

Residentie "Tarragona"

Franchommelaan 164
8370 Blankenberge

Residentie "Valentino"

Vanderstichelenstraat 6
8370 Blankenberge

Residentie "Willem Tell"

Willem Tellstraat 8-10
8370 Blankenberge